Saray Mahallesi Düzağaç / Bingöl

04262134508

BİNGÖL DEVLET HASTANESİ 

Adres   :   Saray Mahallesi Hasan Basri Caddesi No:66  Merkez/  BİNGÖL

Tel        :   +90.426 213 10 43 - 214 22 17 - 18 - 19
Fax       :   +90.426 213 45 08 - 213 25 61 - 214 22 86 - 213 25 01
E-Mail  :   bingoldh@saglik.gov.tr

 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Telefon Çağrı Merkezi

444 38 33

 Koordinasyon Merkezi Telefon No    
 0426 213 1787
 0533 170 6863

 

BİNGÖL DEVLET HASTANESİNİN TARİHÇESİ

 

Bingöl Devlet Hastanesi 30.06.1967 yılında İlimiz Merkez Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesinde 4221 M2 arsa üzerinde 50 yataklı olarak hizmet vermeye başlamış, daha sonra 1997 yılında Bingöl Düzağaç Mevkii Saray Mahallesinde 18.240 M2 arsa üzerinde 11.708 M2’lik kapalı alanda 200 yatak kapasite olarak hizmet vermeye devam etmiştir.

Mevcut Ana binamız faaliyete geçtikten sonra Yenişehir‘deki hastane SSK’ya devir edilmiş ve SSK Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Daha sonradan Bakanlığımız tarafından SSK Hastanesi Sağlık Bakanlığına devredilerek Bingöl Devlet Hastanesi’ne bağlı Yenişehir Ek Hizmet Binası olarak hizmet vermeye başlamış olup; Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 11.10.2005 tarih ve 8461 sayılı olurları ile Bingöl Devlet Hastanesi ile birleştirilerek Ana binada 239 yatak Yenişehir ek binamızda bulunan 62 yatak ile beraber toplam da Bakanlığımız tarafından tescil edilen 301 yatak ile hizmet vermeye devam etmiş, 30.11.2016 tarihinde geçici kabulü ve 08.04.2017 tarihinde resmi açılışı yapılan 250 yataklı Bingöl Devlet Hastanesi yeni hizmet binamız Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından açılarak hizmet vermeye başlamıştır.

Temmuz 2017 yılında kurulan Anjio Ünitesi de aktif olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Her branşta hizmet veren toplam 47 poliklinik odamız mevcuttur.

3.Seviye 16 Yataklı Anestezi Yoğun Bakım, 2 Seviye 10 Yataklı Genel Yoğun Bakım, 1 Seviye 4 Yataklı Koroner Yoğun bakım, 10 adet Palyatif Yoğun Bakım yatağı ve toplam 15 adet vantilatör bulunmaktadır.

Hastanemizde 2. seviye Acil Servisimiz bulunmaktadır. Acil servisimizde muayene alanı 13 adet , bayan sarı müşahade 6 adet , erkek sarı müşahade 9 adet, çocuk gözlem 6 adet, resüsitasyon odası 2 adet, travma odası 4 adet, acil müdahale (pansuman/alçı) 2 adet, psikiyatri odasında 1 adet yatağımız mevcuttur. Ayrıca acil servisimizde tomografi, röntgen ve USG hizmetleri de kesintisiz olarak verilmektedir.

Radyoaktif maddelere maruz kalma durumunda hizmet verebilmek amacıyla tam donanımlı KBRN odamızda bulunmaktadır. 

Hastanemizde 7 genel 1 lokal olmak üzere toplam 8 modern ameliyathane odası ile cerrahi hizmetler verilmektedir.

Hastanemizde Merkezi Laboratuar, Kan Transfüzyon Merkezi, Patoloji Laboratuarı ve Acil Laboratuar olmak üzere toplam 4  laboratuar ünitesi ile hizmet verilmektedir.

Görüntüleme ve Radyoloji merkezlerimizde ise 4 konvansiyonle röntgen, 2 adet tomografi, 1 adet MR, 1 adet kemik dansitometre, 4 adet Ultrasonografi cihazı bulunmaktadır.

Yoğun bakımlara ve kliniklere hizmet veren 3 adet seyyar röntgen cihazımız mevcuttur.

Ayrıca 4 adet EKO, 1 adet göz anjiografi,  1 adet EEG, 2 adet eforlu EKG, 9 adet tansiyon/ritim holter, 2 adet EMG, 1 adet ESWL, 1 adet ESWT,  2 adet Odiyometri, 3 adet Otorefraktometre, 2 adet spirometre, 1 adet ürodinami, 3 adet krioterapi, 1 adet mamografi cihazımızda hizmet vermektedir.

Endoskopi hizmetleri (Özofagoskopi, Gastroskopi, Rektoskopi, Kolonoskopi, Bronkoskopi) de aktif olarak yürütülmektedir.

21 diyaliz makinesi ile hemodiyaliz hastalarına hizmet verilmektedir.

Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi merkez binamızda kurulmuş olup Yenişehir Ek Hizmet binasında bulunan Fizik Tedavi Ünitemiz de modern bir hale getirilerek fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir.

Ayrıca Sosyal Hizmet Birimi, Ergoterapi Odası, Yanık Odası, Yara birimi, Organ ve Doku Nakil Birimi, AMATEM, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi, Periton Diyalizi, Uyku Laboratuarı, Evde Bakım Birimi, Kemoterapi Ünitesi ile kesintisiz ve donanımlı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan yatağa bağımlı bireylere evinde ve aile ortamında hizmet vermek amacıyla Evde Sağlık Hizmetleri birimimiz kurulmuştur.

1 hekim ve 7 yardımcı sağlık personelinden oluşan birimimiz hastanemiz bünyesinde  randevu sistemi ile Bingöl Merkeze bağlı köylerimize mesai saatleri içerisinde, Bingöl Merkez mahallerinde ise hekimimiz mesai saatleri içerisinde yardımcı sağlık personelimiz 08:00-00:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

EVDE SAĞLIK NEDİR?

Ekibimiz Evde Sağlık Hizmetinden faydalanmak isteyen hastaları yerin de değerlendirerek kapsam dahilinde tedavi planları hazırlayıp uygulamaktadır.

Ayrıca Evde Sağlık Hizmetleri kapsamına alınan hastaların fonksiyonlu hasta karyolası ve yatağı, tekerlekli sandalye, havalı yatak, hasta bezi,idrar sondası,sürekli kullanımı belgeli ilaç raporları gibi tedavilerine yardımcı olabilecek tıbbi cihazların imkanlar ölçüsünde temini ve raporlandırılması sağlamaktadır.

Yatağa tam bağımlı olan bireylerin muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin ev ortamında sağlanması, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesidir.

HANGİ HASTALARA HİZMET VERİR?

Yatağa bağımlı ve yaşlılık nedeniyle kendi öz bakımlarını yapamayan  hastalar, 

KOAH vb. Solunum Sistemi Hastalıkları, 

Engeli nedeni ile hastaneye gelemeyen engelli hastalar

Terminal dönem palyatif bakım hastaları, 

İleri derecedeki kas hastaları,

 

EVDE SAĞLIK HİZMETİ NASIL ÇALIŞIR?

 

444 38 33 nolu telefondan çağrı merkezimizi arayarak yapılan müracaatlar sonrası hasta hakkında bilgiler alınarak Evde Sağlık Hizmetleri birimlerimize ulaştırılır ve hastaya evinde muayene için 24 saat içinde uygun saate randevu verilir.

Hekim  ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibimiz ev ziyaretlerini gerçekleştirerek hastaların Evde Sağlık Hizmetleri kriterlerine uygunluğunu değerlendirip kapsama alınan hastalar için kayıt dosyaları oluşturulur.

Evde Sağlık Hizmetlerinde asıl amaç, hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin uygulanması, takibi ve eğitiminin sağlanmasıdır.

Bu uygulama ile hastaların rutin muayeneleri hastalığı ile ilgili kan tetkikleri, sonda takılması ve takibi,yara pansumanları,hastalıklara ait sürekli kullandıkları ilaçların reçetelendirilmesi, tekerlekli sandalye,alt bezi ve tedaviye yardımcı olabilecek diğer tıbbi malzemelerin alımına yardımcı olmak gibi sağlık hizmetleri ilgili hastalara ulaştırılmaktadır.